आवेदन दिने तरिका

यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि, कुनै पनि कृषि उद्यम सम्बन्धी उद्यमीको अनुभव, प्राबिधिक प्रयोग, सामाजिक प्रभाव, सफलता र असफलताका कुराहरु समावेश गरेर नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा ५०० शब्द सम्ममा लेखिएको एउटा कथा संगसंगै उक्त व्यवसायको १ देखि ३ ओटासम्म फोटो समाविस्ट गरि यस कार्यक्रमको online आवेदन फारम भर्नु पर्ने छ अथवा storytelling@edumala.com मा पठाउन सकिनेछ | इमेलमा पठाउदा आफ्नो र आफुले कथा लेखेको व्यवसायको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लेखेर पठाउनु पर्नेछ |

आवेदनको किसिम

यस प्रतियोगितामा कुल तीन विधाका कथाहरु आवेदनको साथमा लिनेछौं| प्रत्येक विधामा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ| हाम्रा विधाहरु 

१. प्रेरणादायी: यस वर्गमा त्यस्ता कथाहरु पर्नेछन् जसमा भएको बिषयबस्तुले युवाहरुलाई बिशेष प्रेरणा दिनेछन्| यी कथामा उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्दा भोगेका विभिन्न असफ;लता, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक उल्झन र समस्या अनि तिनलाई समाधान गरि सफलता प्राप्त गरेका कुराहरु समाबेश गरिएका हुनेछन् |

२. नविन प्रयोग: यस वर्गमा उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा कुन कुन र कस्तो कस्तो नविन प्रयोग गरेर कसरि सफलता प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा समाबेश हुनेछन| यसमा नयाँ प्रविधिको उपयोग र आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गरी सफल उद्यम व्यवसाय स्थापना गरेका कुराहरु उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गरिनेछन् |

३. सामाजिक प्रभाव: यस वर्गमा उद्यमीले उद्यम सुरु गरेपछि समाजमा परेका सकारात्मक प्रभावका बारेमा बिशेष रुपले चर्चा गरिएको हुनेछ| यहाँ प्रभाव भन्नाले उक्त व्यवसायले गर्दा समाजका मान्छेमा आएको कृषि प्रतिको सकारात्मक सोच, कृषिमा देखिएको सामाजिक जागरण र कृषि उद्यमशीलताको बिकासको लहरलाई उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गरिनेछन् |

 

आवेदन दिने क्रममा आवेदक स्वयंले आफ्नो कथा कुन वर्गमा राख्दा उचित हुन्छ भन्ने पहिचान गरि स्पष्ट रुपमा वर्ग खुलाई आवेदन दिनु पर्नेछ| माथिका वर्गमध्य कुनै एकमा मात्र आवेदन दिन पाइने छ| यद्दपी अन्य वर्गसम्बन्धी कुराहरु पनि आफ्नो कथामा राख्न भने पाइनेछ |Application Procedure

To apply in storytelling contest for young agri-entrepreneurs, one can submit the story (written in either English or Nepali language) about their enterprise (up to 500 words) and one to three images of enterprise online.

The thematic categories on which we’re looking for agri-entrepreneurs’ stories are:

1. Motivating: The stories on this category are expected to encourage other youths in starting an agricultural enterprise. These stories cover the motivation of the entrepreneur to come up with their enterprise, their struggle to overcome all the social, political, cultural and other hurdles while in starting phase, and most importantly, entice the youths to follow them in the path of agri-entrepreneurism.

2. Innovative: The stories under this category focus on how the innovative and technological approaches are incorporated in the agri-business system and their impacts on success of enterprise. These stories highlight the possibilities of use and effectiveness of new technologies in commercialization of agriculture.

3. Social Impact: These stories focus on the various positive social development and changes brought through agricultural development. They include the exemplary role played by the enterprise to change social perception towards agricultural professionalization.

 

As any entrepreneurship story may consist all of the three factors mentioned above, however, the story should be submitted on only one category that best describes the story.