सहभागीता सम्बन्धी जानकारी

यस कार्यक्रममा निम्न किसिमका सहभागीले आफ्नो कथा प्रस्तुत गर्न पाउने छन् -

१. "मेरो कृषि उद्यमशीलताको कथा"  कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि नेपाली युवा कृषि उद्यमी (उमेर १८ देखि ३९ वर्षसम्म), जसले कृषि क्षेत्रमा व्यवासय सुरु गरेको हुनु पर्नेछ |
(दर्ता नभएका उद्यमले पनि सहभागिता जनाउन सक्नेछन | दर्ता नभएका उद्यमअन्तिम प्रतिस्प्रधाको लागि छनौट भएमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको कार्यालय अथवा नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट संचालक युवा कृषक भएको लिखित प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ |)

२. यदी उद्यमी आफै कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेमा निजको स्वीकृति लिई प्रतिनिधिको रुपमा अर्को व्यक्तिले पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् |
(उद्यम संचालकबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत गरिएको कुरा प्रतिनिधि स्वयंले ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ | आवश्यक परेको खण्डमा आयोजकले स्वीकृतिको प्रमाण माग गर्न सक्नेछ |)

३. कृषि व्यवसायीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका संस्था, जस्तै कृषि सहकारी, कृषक समूह आदिले पनि यस कार्यक्रमका सहभागी हुन पाउने छन् |

 

उद्यम संचालन गरेको बढीमा ५ वर्ष भएका युवा कृषि उद्यमीको कथालाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ | महिला र सीमांककृत बर्गका उद्यमीहरुलाई पनि बिशेष प्राथमिकता दिईनेछ| हाम्रो मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत उद्यमी किसान (पारिवारिक किसानी) र स्थानीय किसान समुहलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराउनु हो |

४० वर्ष नाघेका एवं ठुलो कृषि उद्यम संचालन गरिरहेका उद्यमीले कार्यक्रमको गैर प्रतिस्प्रधात्मक विधामा सहभागी भई आफ्नो कथा र उद्यमको बारेमा प्रस्तुति दिन पाउनु हुनेछ | यसको लागि सिधै हाम्रो इमेल storytelling@edumala.com मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला |

 


Those who are eligible to participate in our contest includes -

  1. Only Nepalese young agri-entrepreneurs (18-39 years).
    (Entrepreneurs with unregistered enterprises may also apply in this competition. However, if selected as the finalists, such entrepreneurs must present a written letter of recommendation from the respective Village Development Committee or Municipality Ward Office indicating the applicant as the young agri-entrepreneur.)

  2. Representative of the enterprise, if entrepreneur is not available.
    (However the representative must be authorized to submit the story from the entrepreneur. The organizer may ask for the proof if needed.)

  3. Representatives from organizations like Agricultural Co-operatives and Farmers Group which have done remarkable work on youth agri-entrepreneurship.

 

Our priority is for those agri-entrepreneurs, who are at the beginning stage, and who are running their enterprise for not more than 5 years from the date of submission. Individual farmers (family farming) and farmers’ groups in the community, as well as women and people from disadvantaged groups are highly encouraged to apply.

Those who are 40+ years as well as who are running large scale agri-enterprises, the organizer will manage “showcase presentation” in non-competition category. Please contact us at storytelling@edumala.com directly.