छनौट एवं पुरस्कार

 • सर्वप्रथम, सम्पूर्ण आवेदनलाई हाम्रो छनौट कमिटिद्वारा जाच गरि आवेदनको प्रक्रिया पुरा गरि पठाईएका सक्कल आवेदन छनौट गरिनेछ | अयोग्य र प्रक्रिया नपुगेका आबेदनलाई कुनै काम अगाडी नबढाई बर्खास्त गरिनेछ |

 • प्रथम छनौट पास भएर आएका आवेदनलाई त्यसपछि वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ |

 • छनौट पास भएको आवेदनलाई  हाम्रो निर्णायक मण्डलबाट जाच गराई  ३ विधाबाट क्रमस ४-४ जना छनौट गरि कुल १२ जना प्रतिस्प्रधीलाई पुष १५ गते कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर , चितवनमा हुने अन्तिम प्रतिस्प्रधामा सहभागी गराईनेछ |

 • अन्तिम प्रतिस्प्रधामा प्रतिस्प्रधीले आफ्नो कथा PECHA KUCHA प्रणालीमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ | सम्पूर्ण प्रतिस्प्रधीलाई आफ्नो प्रस्तुति PechaKucha प्रणालीमा तयार गर्ने काममा YPARD Nepal का विज्ञ र स्वयंसेवकहरुको सहयोग रहनेछ |

 • प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्प्रधाको लागि छनौट भएका १२ जना प्रतियोगीहरुलाई कार्यक्रमस्थलसम्म आउने जाने र कार्यक्रम अवधिभर खाने र बस्ने खर्च आयोजकले गर्नेछ |


  पुरस्कार 

  यस प्रतियोगितामा हरेक विधाबाट १-१ जना बिजेताको घोषना गरिनेछ | प्रत्येक बिजेताले पुरस्कार स्वरूप नगद रु. २०,००० प्राप्त गर्नेछन |


PechaKucha प्रस्तुति

PechaKucha ( पेकाकुचा) जापानी भाषाबाट आएको शब्द हो, जसको अर्थ 'कुराकानी' भन्ने हुन्छ | यो प्रस्तुति गर्ने एउटा सरल तरिका हो, जसमा २० ओटा स्लाईड हुन्छन र प्रत्येक स्लाइडलाई प्रस्तुतिका लागि २० सेकेन्ड समय दिइन्छ | यस प्रणालीमा प्रस्तोताले आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी २० ओटा स्लाइडमा अटाउनुपर्छ | यसरी एउटा प्रस्तोताले आफ्नो कुल प्रस्तुति ६ मिनट ४० सेकेन्डमा सकाउनुपर्छ| यो प्रणालीबाट प्रस्तुति छिटो छरितो रुपमा गर्न सकिन्छ | यस प्रतियोगितालाई टोकियोमा रह्को PechaKucha HQ बाट १३ अक्टोबर २०१६ मा आधिकारिक मान्यता प्राप्त भएको छ |

  

 • All the submissions will be validated through selection committee. Those incomplete submissions and out of call will not be considered.

 • Then, the qualified submissions will be published on our website.

 • Next, the qualified applicants will be judged by our judges and from each category with 4 finalists, in total 12 finalists will be invited for grand finale on 30th December 2016 at Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan.

 • All travel expenses (including food and accommodation) of those 12 finalists will be covered by the organizer.

 • The finalists need to present their stories in PECHA KUCHA format. They will be thoroughly guided to develop their presentation from YPARD Nepal members and related experts.

 • The Jury will select 1 winner from each category based on story presented, and will be awarded with NRs. 20,000 for each winner.


PECHA KUCHA Presentation

By name, Pecha Kucha is the Japanese word for chit-chat. It is a presentation style in which 20 slides are shown for 20 seconds each. In this style, a speaker incorporates all his/her topic of presentation within 20 slides. Each slide will be given 20 seconds for the speaker to explain it. This means the speaker will get 6 minutes and 40 seconds in total to make his/her presentation. This format keeps presentations concise and fast-paced. This contest is officially approved by PechaKucha HQ in Tokyo on 13th October 2016.