मिति तालिका
(नोट: कार्यक्रममा आवेदन दिने अन्तिम मिति मङ्सिर १५ बाट बढाएर पौष ५ सम्म बनाइएको छ)

आवेदन खुला हुने मिति : कार्तिक ०४, २०७३ 

आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति : पौष ५, २०७३ 

अन्तिम चरणका प्रतियोगी छनोट र जानकारी : पौष १०, २०७३ 

प्रतियोगीलाई PECHA-KUCHA सम्बन्धी प्रशिक्षण: पुस १४, २०७३ 

मुख्य समारोह: पौष १५, २०७३, कृषि तथा वनबिज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवन

  

Timeline
(Note: Deadline for submission of application has been extended to December 20, 2016)

 

Call for application: 20th October 2016

Application deadline: 20th December, 2016

Finalist selected and notified: 25th December 2016

Mentoring for Finalists in Pecha-Kucha format: 29th December 2016

Grand Finale: 30th December 2016 at Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan